Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 27, 2020

INFORMACE Z PRVNÍ RUKY - Informace z Boží podstaty

Informace přímo z Boží podstaty - to jsou ty, které přichází channelingem a jsou odpovědí na otázky, které jsou položeny.

Přichází  odpověď na položené otázky v nepřipravené podobě a zcela spontánně. 

S Hanou Mokrou, mou kolegyní hledáme...